W.P.M.T.A. WORLD PROFESSIONAL

MUAYTHAI ASSOCIATION

BY THE SPORTS AUTHORITY

( สมาคมกีฬามวยไทยอาชีพโลก จัดตั้งโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา )
ทะเบียนเลขที่ 004/2560

พิธีปิดโครงการผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพระดับซี ไลเซนส์ รุ่นที่ 17 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้เเก่ ตัวเเทนผู้ฝึกสอนจากทั่วประเทศที่จำนวน 35 คนการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน และครั้งนี้ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้เข้าร่วมทั้งหมดสมาคมใช้วิทยากรและบุคลากรในวงการมวยที่มีจริงๆ ไม่ใช้ออร์กาไนเซอร์ เพราะคนมวยจะเข้าใจมวยไทยอย่างถ่องแท้และสื่อสารสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของมวยไทยให้ผู้อบรมได้มีการหารือกับสมาคมในการจัดมวยไทยชิงแชมป์โลกทุก 2 ปี เพื่อเป็นการสร้างรายการแข่งขันระดับโลกให้กับวงการมวยไทย ทุก 2 ปี

ส.มวยไทยโลกอบรมซีไลเซนส์รุ่น17 เดินหน้าจัดศึกชิงแชมป์โลกทุก2ปี โดยได้ผู้ฝึกสอนที่สำเร็จการอบรมในครั ...
"สมาคมมวยไทยโลก" อบรมครูมวยซี ไลเซนส์ รุ่นที่ 17 ปั้นบุคลากรคุณภาพที่แท้จริง เตรียมเดินหน้าจัดมวยไท ...
Congratulations🎉🎉for 60 hrs. to be instructors muaythai 👉🏻Mr.Dennis Otto Herbeck from Germany ,6 mo ...
More category items
Read more content

Contact Us

 

Polygon Studio Design